طرح برنزی

600,000تومان 90 روز
در این پلن می توانید 5 آگهی را در مدت زمان عضویت ثبت نمایید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

طراح نقره ای

1,200,000تومان 180 روز
در این پلن می توانید 10 آگهی را در مدت زمان عضویت ثبت نمایید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

طرح طلایی

3,000,000تومان 365 روز
در این پلن می توانید به صورت نامحدود آگهی را در مدت زمان عضویت ثبت نمایید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود